Ποιες παγίδες να αποφύγετε στα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα

Δωρεάν προσφορά ιδιωτικής σύνταξης

Συμπληρώστε πόση σύνταξη θέλετε και σε πόσα χρόνια για να σας απαντήσουμε άμεσα με το ποσό που πρέπει να καταβάλετε ανά μήνα ή έτος

Πατώντας το κουμπί υπολογισμός αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη πολιτική απορρήτου
Ποιες παγίδες να αποφύγετε στα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα

Το βασικό αγκάθι για όσους σκέφτονται να στραφούν στην ιδιωτική σύνταξη είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στις ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Είτε δικαιολογημένα είτε όχι, αποτελεί μία πραγματικότητα στην οποία οι επαγγελματίες του χώρου καλούμαστε να σταθούμε με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια απέναντι στους υποψήφιους ασφαλισμένους, προσπαθώντας να ξεπεράσουμε τις παθογένειες του παρελθόντος.

Είναι σημαντικό για όσους προτίθενται να συνάψουν ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποια είναι τα ψιλά γράμματα και οι παγίδες των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Καταρχάς θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι καλύψεις και οι διαδικασίες που ισχύουν. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι σαφές: Αν πρόκειται για εγγυημένου τύπου συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ή πρόγραμμα συνδεδεμένο με επενδύσεις. Αν υπάρχει εγγυημένο επιτόκιο ή ενδεικτικό. Αν είναι εγγυημένο και διασφαλισμένο το κεφάλαιο που θα καταβάλλει ο ασφαλισμένος καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Αν είναι σταθερό το ποσό των καταβολών ή κυμαινόμενο. Αν υπάρχει δυνατότητα έκτακτων καταβολών. Αν είναι εγγυημένη και για πόση διάρκεια η σύνταξη. Τι συμβαίνει σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, τόσο κατά της διάρκεια του συνταξιοδοτικού προγράμματος όσο και κατά τα τη διάρκεια της συνταξιοδότησης του.

Τα παραπάνω ερωτήματα είναι καίρια και γι’αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Στα προγράμματα εγγυημένου τύπου είναι διασφαλισμένα τα χρήματα που καταβάλλει ο ασφαλισμένος στο σύνολο τους και για όλα τα χρόνια που διαρκεί το συνταξιοδοτικό του, χωρίς να έχει την αγωνία αλλά και τον κίνδυνο για την πορεία της επένδυσης των χρημάτων του από την ασφαλιστική εταιρεία. Επιπλέον είναι γνωστό εκ των προτέρων το κέρδος που θα λάβει ο ασφαλισμένος μέσω του εγγυημένου επιτοκίου που παρέχουν αυτού του είδους τα προγράμματα, χωρίς να εξαρτάται από την πορεία των τοποθετήσεων που πραγματοποιεί η ασφαλιστική εταιρεία, αλλά και εν γένει της οικονομίας. Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι αυτά τα προγράμματα δεν φορολογούνται σε αντίθεση με τα προγράμματα που είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις. Κατά βάση, τα ασφάλιστρα σύνταξης που θα επιλέξει να καταβάλλει περιοδικά ο ασφαλισμένος μπορεί είναι σταθερά ή ετησίως αυξανόμενα, συνήθως κατά 3%. Στην πρώτη περίπτωση είναι σαφές και εύκολα υπολογίσιμο το ποσό που θα καταβάλει ο ασφαλισμένος. Ωστόσο στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να είναι γνωστό και αποτυπωμένο το ποσό που καλείται να καταβάλει, καθώς σε ένα βάθος χρόνου το ποσό εκτινάσσεται οπότε και ο ασφαλισμένος είναι πιθανό να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Σε ορισμένα προγράμματα παρέχεται η δυνατότητα έκτακτης καταβολής ενός εφάπαξ ποσού που θα προστεθεί  στο υπάρχον πρόγραμμα. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίζεται ποιο είναι το ύψος του εφάπαξ ποσού – ελάχιστό και μέγιστο -, κάθε πότε μπορεί να καταβάλλεται και με ποιο επιτόκιο θα υπολογίζεται το κέρδος του. Στη λήξη των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων υπάρχουν δύο επιλογές για τους ασφαλισμένους: η είσπραξη εφάπαξ ποσού ή είσπραξη μηνιαίου ποσού με τη μορφή σύνταξης. Πολύ σημαντικός παράγοντας για τη λήψη της σωστής και της καλύτερης απόφασης για τον ασφαλισμένο είναι αν και για πόση διάρκεια είναι εγγυημένη η σύνταξη που θα λάβει, ώστε ανάλογα να αποφασίσει τη διάρκεια της μηνιαίας σύνταξης ή να καταλήξει τελικά στην είσπραξη εφάπαξ ποσού. Τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό είναι τι προβλέπεται στους όρους του συμβολαίου σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου είτε κατά τη διάρκεια του συνταξιοδοτικού προγράμματος, είτε κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης του. Σε κάθε περίπτωση τα χρήματα θα πρέπει να είναι διασφαλισμένα. Στην πρώτη περίπτωση να μπορεί να επιστραφεί το σύνολο των χρημάτων που έχουν καταβληθεί και στη δεύτερη να μπορεί να μεταβιβαστεί η σύνταξη στο σύνολο της. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις τα αντίστοιχα ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους που θα έχει ορίσει ο ασφαλισμένος και θα αποτυπώνονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Εξίσου σημαντική με τα παραπάνω ερωτήματα είναι η αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις περιπτώσεις που υπάρξει πρόωρη λύση της σύμβασης με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου ή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία έχει συναφθεί το ασφαλιστικό πρόγραμμα ιδιωτικής σύνταξης. Στην πρώτη περίπτωση εφαρμόζεται ο πίνακας εξαγοράς ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σύμφωνα με αυτόν, ο ασφαλισμένος γνωρίζει εκ των προτέρων το ακριβές ποσό που θα λάβει ανάλογα με το χρόνο που θα επέλθει η διακοπή του προγράμματος. Στη δεύτερη περίπτωση εφαρμόζεται το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης. Γι’αυτό θα πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια και σαφήνεια από την πλευρά του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ώστε να αξιολογηθεί κατάλληλα το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και να μην υπάρχει ανησυχία ούτε εμπλοκή κατά τη συνταξιοδότηση. Έτσι, διασφαλίζεται ακόμα περισσότερο ο ασφαλισμένος και γνωρίζει εκ των προτέρων, αν προκύψει κάποιο έκτακτο γεγονός, τι προβλέπεται σε κάθε περίπτωση.

Έτσι, λοιπόν, καθίσταται απαραίτητο και σημαντικό να υπάρχει ένας επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος με την κατάλληλη κατάρτιση δίπλα στον ασφαλισμένο. Είναι ο άνθρωπος εμπιστοσύνης που με τις γνώσεις του και την εμπειρία του θα καθοδηγεί τον ασφαλισμένο, θα τον προστατεύει από τις κακοτοπιές και εν τέλει θα τον οδηγεί στην καλύτερη, ασφαλέστερη και αποδοτικότερη λύση συνταξιοδότησης του, αξιοποιώντας στο έπακρο την ασφάλεια ιδιωτικής σύνταξης που διαθέτει. Σε κάθε περίπτωση η κατοχύρωση και η προστασία του ασφαλισμένου αποτελούν προτεραιότητα μου και συνιστούν το επίκεντρο της διαδικασίας ασφάλισης αλλά και της μετέπειτα εξυπηρέτησης.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Συντάξεων

Γιάννης Εμμανουήλ

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Στις 18/10/2019 μια κυρία από την Αθήνα έκανε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, με 90€/μήνα για 20 χρόνια