Επενδυτικά Προγράμματα

Δωρεάν προσφορά ιδιωτικής σύνταξης

Συμπληρώστε πόση σύνταξη θέλετε και σε πόσα χρόνια για να σας απαντήσουμε άμεσα με το ποσό που πρέπει να καταβάλετε ανά μήνα ή έτος

Πατώντας το κουμπί υπολογισμός αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη πολιτική απορρήτου
Επενδυτικά Προγράμματα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Σε μία εποχή μηδενικών επιτοκίων και υψηλού κινδύνου, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναζητούν τη δυνατότητα επένδυσης των κεφαλαίων που διαθέτουν, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος και παράλληλα μικρότερο ρίσκο. Για αυτές τις περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα  στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, μέσω μίας εφάπαξ καταβολής, να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο το κεφάλαιο που έχουν στη διάθεσή τους, μεριμνώντας από σήμερα για την κάλυψη των μελλοντικών τους αναγκών, όπως είναι η ενίσχυση της σύνταξης τους ή η οικονομική στήριξη των δικών τους ανθρώπων.

Εγγυημένο Επενδυτικό Πρόγραμμα

Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα εγγυημένο επενδυτικό πρόγραμμα στο οποίο είναι διασφαλισμένο τόσο το κεφάλαιο που καταβάλλεται, όσο και το επιπλέον κέρδος μέσω του εγγυημένου επιτοκίου που παρέχεται. Ο υποψήφιος ασφαλισμένος ορίζει εξαρχής τη χρονική διάρκεια του προγράμματος με ελάχιστη τα 10 έτη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το άθροισμα της ηλικίας του ασφαλισμένου στην έναρξη του προγράμματος και της διάρκειας της ασφάλισης να είναι τουλάχιστον 18 έτη και να μην υπερβαίνει τα 85 έτη. Επίσης, ο ασφαλισμένος ορίζει το ύψος του κεφαλαίου που επιθυμεί να επενδύσει με ελάχιστο το ποσό των 5.000 ευρώ.

Εκτός από την εγγυημένη φύση του, το πρόγραμμα παρουσιάζει υψηλή ευελιξία. Στη λήξη του προγράμματος, ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει, χωρίς να έχει κάποια δέσμευση κατά την έναρξη του, αν θα λάβει εφάπαξ όλο το κεφάλαιο πλέον του κέρδους ή αν θα το λάβει με τη μορφή σύνταξης. Επιπλέον μπορεί να επιλέξει τη διάρκεια της σύνταξης για συγκεκριμένα έτη, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να τη μεταβιβάσει σε τρίτο πρόσωπο. Μάλιστα έχει τη δυνατότητα να διακόψει και να εξαγοράσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μετά την πάροδο ενός μήνα από την έναρξη του. Ο αναλυτικός πίνακας για την εκάστοτε αξία εξαγοράς επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Με αυτόν τον τρόπο μετατρέπεται ένα επενδυτικό σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, πλήρως εγγυημένο και διασφαλισμένο. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει προστασία στα αγαπημένα πρόσωπα των ασφαλισμένων, καθώς σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου πριν την έναρξη της συνταξιοδότησης, επιστρέφονται τα καταβεβλημένα κεφάλαια στους δικαιούχους. Ενώ σε περίπτωση θανάτου του μετά την έναρξη της συνταξιοδότησης και κατά τη λήψη της σύνταξης συγκεκριμένης εγγυημένης διάρκειας, η σύνταξη συνεχίζει και καταβάλλεται στους δικαιούχους.

Πού απευθύνεται λοιπόν ένα τέτοιο πρόγραμμα

Καταρχάς σε όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν ένα εφάπαξ ποσό που έχουν αποταμιεύσει ή αποκτήσει. Κατά δεύτερον σε όσους θέλουν να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους ενισχύοντας το εισόδημα τους, καθότι οι παροχές – συντάξεις και εφάπαξ – ολοένα και μειώνονται ή καταργούνται. Και εν τέλει σε όσους σκέφτονται να προστατεύσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα για κάθε αναπάντεχο γεγονός που μπορεί να επέλθει. Έτσι, η ασφάλεια ιδιωτικής σύνταξης μπορεί να δώσει λύσεις και στην περίπτωση επενδυτικών προγραμμάτων, παρέχοντας υψηλή εγγύηση και πολλαπλά οφέλη, οικονομικά και όχι μόνο. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest
Επενδυτικά Προγράμματα
Αναπαραγωγή Βίντεο
Επενδυτικά Προγράμματα
Αναπαραγωγή Βίντεο

Γιάννης Εμμανουήλ

Co-Founder syntaxeis.com

Ζούμε σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διακρίνεται από συνεχείς αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικές δομές και συνθήκες, καθώς και νέα δεδομένα στον κλάδο – δημόσιας και ιδιωτικής – ασφάλισης. Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

  • Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.
  • Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Με υπευθυνότητα και διαχρονικότητα υπηρετώ καθημερινά αυτή τη φιλοσοφία, έχοντας σαν στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους και καλλιεργώντας μακροχρόνιες ανθρωποκεντρικές σχέσεις.

Στις 9/11/2019 έγινε στην Αττική συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, με 150€/μήνα για 25 χρόνια