Εφάπαξ

Δωρεάν προσφορά ιδιωτικής σύνταξης

Συμπληρώστε πόση σύνταξη θέλετε και σε πόσα χρόνια για να σας απαντήσουμε άμεσα με το ποσό που πρέπει να καταβάλετε ανά μήνα ή έτος

Πατώντας το κουμπί υπολογισμός αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη πολιτική απορρήτου
εφαπαξ

Η σταδιακή δημιουργία ενός κεφαλαίου μέσα από μία συστηματική και συνεπή αποταμίευση αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή για την είσπραξη ενός εφάπαξ ποσού μετά από μία προκαθορισμένη χρονική διάρκεια. Η έναρξη μίας τέτοιας προσπάθειας συνήθως φαντάζει κάτι μεγάλο ή πολύ μακρινό. Ωστόσο όταν φτάνουν οι ασφαλισμένοι στη λήξη του, απολαμβάνουν τους καρπούς και την ηθική ικανοποίηση για ένα σημαντικό αποτέλεσμα το οποίο επετεύχθη.

Τα εφάπαξ ποσά ήταν αρκετά διαδεδομένα κατά το παρελθόν όπου καταβάλλονταν στους ασφαλισμένους από το Ταμείο ασφάλισης τους, επιπλέον της σύνταξης τους. Πλέον είναι αρκετά περιορισμένα τόσο ως προς την έκταση όσο και το ύψος. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι μπορούν να το αξιοποιήσουν ως μία σημαντική διασφάλιση για ένα απρόβλεπτο γεγονός που μπορεί να επέλθει ή για μία αγορά ή την υλοποίηση ενός ονείρου τους.

Το εφάπαξ μπορεί να διαμορφωθεί μέσα από μία ασφάλεια ιδιωτικής σύνταξης, η οποία λειτουργεί παράλληλα αλλά και ανεξάρτητα από το δημόσιο φορέα του ασφαλισμένου. Ο ίδιος ο ασφαλισμένος καθορίζει εξαρχής τη χρονική διάρκεια του προγράμματος αποταμίευσης, καθώς και το ύψος του ποσού που επιθυμεί να καταβάλλει περιοδικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του. Επίσης, μπορεί να επιλέξει αν το ποσό αυτό θα είναι σταθερό ή ετησίως αυξανόμενο. Στη λήξη του προγράμματος ο ασφαλισμένος λαμβάνει το εφάπαξ ποσό χωρίς καμία καθυστέρηση και εξάρτηση από κοινωνικούς φορείς. Το εφάπαξ είναι το σύνολο των ποσών που έχει καταβάλλει όλα τα χρόνια του συνταξιοδοτικού προγράμματος, επιπλέον των τόκων που αποφέρει. Το επιτόκιο είναι εγγυημένο και σταθερό, χωρίς να υπόκειται σε διακυμάνσεις. Επίσης, το εφάπαξ δεν φορολογείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Έτσι, οι ασφαλισμένοι γνωρίζουν όχι μόνο πότε θα λάβουν το εφάπαξ αλλά και ποιο είναι ακριβώς το ύψος του.

Παράδειγμα 1: Ασφαλισμένος σε ηλικία 30 ετών ξεκινάει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα διάρκειας 30 ετών, καταβάλλοντας σταθερά 100 ευρώ ανά μήνα. Αθροιστικά θα έχει καταβάλλει 36.000 ευρώ. Στη λήξη του και σε ηλικία 60 ετών θα λάβει συνολικά 44.275 ευρώ.

Παράδειγμα 2: Ασφαλισμένος σε ηλικία 35 ετών ξεκινάει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα διάρκειας 25 ετών, καταβάλλοντας 100 ευρώ ανά μήνα, το οποίο είναι ετησίως αυξανόμενο κατά 3%. Αθροιστικά θα έχει καταβάλλει 43.751 ευρώ. Στη λήξη του και σε ηλικία 60 ετών θα λάβει συνολικά 50.349 ευρώ.

Παράδειγμα 3: Ασφαλισμένος σε ηλικία 45 ετών ξεκινάει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα διάρκειας 20 ετών, καταβάλλοντας σταθερά 100 ευρώ ανά μήνα. Αθροιστικά θα έχει καταβάλλει 24.000 ευρώ. Στη λήξη του και σε ηλικία 65 ετών θα λάβει συνολικά 26.412 ευρώ.

Παράδειγμα 4: Ασφαλισμένος σε ηλικία 35 ετών ξεκινάει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα διάρκειας 30 ετών, καταβάλλοντας σταθερά 150 ευρώ ανά μήνα. Αθροιστικά θα έχει καταβάλλει 54.000 ευρώ. Στη λήξη του και σε ηλικία 65 ετών θα λάβει συνολικά 66.780 ευρώ.

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι όσο νωρίτερα ξεκινήσει ένας ασφαλισμένος τη δημιουργία ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος, τόσο μεγαλύτερο είναι το οικονομικό όφελος στη λήξη του, αποκτώντας μεγαλύτερη υπεραπόδοση στο εφάπαξ του. Σε κάθε περίπτωση είναι διασφαλισμένα τόσο τα χρήματα που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι, καθώς πρόκειται για εγγυημένο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, όσο και το επιπλέον κέρδος, αφού το επιτόκιο είναι επίσης εγγυημένο. Ωστόσο πιο σημαντικό και από το επιπλέον κέρδος που αποφέρει η ασφάλεια ιδιωτικής σύνταξης, είναι η φιλοσοφία μιας συστηματικής-υποχρεωτικής αποταμίευσης, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός κεφαλαίου το οποίο δύσκολα θα μπορούσε ένας ασφαλισμένος να διαμορφώσει με πειθαρχία και εν τέλει με επιτυχία.

Μαζί με τον υποψήφιο ασφαλισμένο μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες αλλά και δυνατότητες. Μέσα από τις συνταξιοδοτικές μελέτες που συντάσσουμε αποσκοπούμε στο σχεδιασμό ενός προγράμματος που θα οδηγήσει στο μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες παραμέτρους. Με απώτερο σκοπό την τελική επιτυχία του προγράμματος για τον ασφαλισμένο: το εφάπαξ.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Συντάξεων

Γιάννης Εμμανουήλ

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Συμβόλαιο που έγινε μέσα στο 2019 θα αποφέρει σε πελάτη 35.000€ με τεχνικό επιτόκιο 2,5%