Κλασσικά συνταξιοδοτικά προγράμματα

Δωρεάν προσφορά ιδιωτικής σύνταξης

Συμπληρώστε πόση σύνταξη θέλετε και σε πόσα χρόνια για να σας απαντήσουμε άμεσα με το ποσό που πρέπει να καταβάλετε ανά μήνα ή έτος

Πατώντας το κουμπί υπολογισμός αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη πολιτική απορρήτου
Κλασσικά συνταξιοδοτικά προγράμματα

Οι ραγδαίες και ριζικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο ασφαλιστικό τα τελευταία χρόνια έχουν καταστήσει πλέον την ιδιωτική σύνταξη αναγκαία και απαραίτητη. Τα συνεχώς επιβαρυντικά δημογραφικά στοιχεία και ο αναδιανεμητικός τρόπος λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήματος έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο την κοινωνική ασφάλιση και χιλιάδες ασφαλισμένους. Οι νέοι ασφαλιστικοί νόμοι έρχονται να επισφραγίσουν όλα τα παραπάνω και να δημιουργήσουν πιο έντονα από ποτέ την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Βασικός σκοπός της σύνταξης είναι να παρέχει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια της μη παραγωγικής ηλικίας του ανθρώπου. Η ασφάλεια σύνταξης μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα και ανεξάρτητα από την κρατική σύνταξη. Εξάλλου η φιλοσοφία τους και η δομή τους είναι τελείως διαφορετικές. Η κρατική σύνταξη βασίζεται στις εισφορές των εκάστοτε εργαζομένων και είναι έρμαιο πολλών παραγόντων, όπως τα δημογραφικά στοιχεία, η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού, το ποσοστό ανεργίας, η μαύρη εργασία, το ύψος των εισφορών των εργαζομένων, η διαχείριση των κοινωνικών ταμείων, η οικονομική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης κ.α. Η ιδιωτική σύνταξη λειτουργεί καθαρά ανταποδοτικά. Ο κάθε ασφαλισμένος διαμορφώνει το ατομικό συνταξιοδοτικό του πρόγραμμα με βάση τα χαρακτηριστικά του, τις ανάγκες του, τις δυνατότητες του και τις επιθυμίες του. Γνωρίζει εκ των προτέρων και σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το ύψος των εισφορών του καθ’όλη τη διάρκεια του συνταξιοδοτικού του προγράμματος και τη σύνταξη που θα λάβει στη λήξη του είτε σε μορφή εφάπαξ είτε σε μορφή περιοδικών καταβολών.

Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει οποιοσδήποτε διαμορφώσει ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα είναι πολλαπλά. Καταρχάς ο ίδιος ο ασφαλισμένος επιλέγει τη χρονική διάρκεια του προγράμματος και άρα γνωρίζει εξαρχής πότε θα λάβει την ιδιωτική του σύνταξη, χωρίς καθυστερήσεις. Επίσης, ο ασφαλισμένος καθορίζει το ποσό που θα καταβάλει κατά τη διάρκεια του προγράμματος έχοντας δύο εναλλακτικές επιλογές: σταθερό ποσό ή ετησίως αυξανόμενο κατά 3%. Στην περίπτωση του ετησίως αυξανόμενου ποσού θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να είναι ενήμερος για την αναλυτική πρόοδο του ασφαλίστρου κατά τη διάρκεια των ετών προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει. Είναι κρίσιμο να διαμορφωθεί ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο θα μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες σε βάθος χρόνου.

Ιδιαίτερα σημαντικό όφελος της ιδιωτικής σύνταξης είναι ότι τα χρήματα που αποταμιεύει ο ασφαλισμένος είναι διασφαλισμένα και δεν υπάρχει ρίσκο, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ένα εγγυημένο επιτόκιο το οποίο κατοχυρώνει εξαρχής με αποτέλεσμα να μην έχει αγωνία για την πορεία του επιτοκίου, της επένδυσης των χρημάτων του και της συνολικής απόδοσης. Έτσι, κερδίζει ένα σημαντικό επιπλέον ποσό στη λήξη το οποίο μάλιστα δεν φορολογείται. Τόσο το ποσό που αποταμιεύεται όσο και η σύνταξη είναι κατοχυρωμένα σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, καθώς στην πρώτη περίπτωση επιστρέφονται τα έως τότε καταβεβλημένα ασφάλιστρα στους δικαιούχους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η σύνταξη καταβάλλεται επίσης στους δικαιούχους που έχει ορίσει ο ασφαλισμένος.

Οι επιλογές που έχει ο ασφαλισμένος στη λήξη του προγράμματος είναι πολλές και δύναται να αποφασίσει τότε πώς θα λάβει το συσσωρευμένο κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, εκτός από την είσπραξη του ποσού με τη μορφή εφάπαξ, μπορεί να το λάβει με τη μορφή της κλασσικής μηνιαίας σύνταξης για συγκεκριμένη διάρκεια. Ενδεικτικά, η διάρκεια της σύνταξης μπορεί να είναι 10, 15, 20, 25 έτη ή ισόβια. Η απόφαση λαμβάνεται στη λήξη του προγράμματος οπότε ο ασφαλισμένος δεν είναι δεσμευμένος εξαρχής και έτσι μπορεί να αποφασίσει ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες που θα έχει εκείνη τη χρονική στιγμή.

Η ευελιξία στη διαμόρφωση των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και τα πολλαπλά οφέλη τους αποτελούν ισχυρά κίνητρα στροφής στην ασφάλιση ιδιωτικής σύνταξης προκειμένου οι ασφαλισμένοι να κατοχυρώσουν συμβόλαια υψηλής αξίας και να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τα χρόνια της τρίτης ηλικίας.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Συντάξεων

Γιάννης Εμμανουήλ

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Στις 9/11/2019 έγινε στην Αττική συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, με 150€/μήνα για 25 χρόνια