Πώς επιλέγω ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα;

Δωρεάν προσφορά ιδιωτικής σύνταξης

Συμπληρώστε πόση σύνταξη θέλετε και σε πόσα χρόνια για να σας απαντήσουμε άμεσα με το ποσό που πρέπει να καταβάλετε ανά μήνα ή έτος

Πατώντας το κουμπί υπολογισμός αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη πολιτική απορρήτου
Πώς επιλέγω ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα;

Η επιλογή ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να καταστεί βιώσιμο και επιτυχημένο. Ο ενδιαφερόμενος καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε ένα πλήθος ασφαλιστικών εταιρειών και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Παράλληλα, οι ανάγκες και οι δυνατότητες του καθένα είναι διαφορετικές. Γι’αυτό η επιλογή της σωστής ασφάλειας ιδιωτικής σύνταξης καθορίζει την μακροχρόνια επιτυχία του και τη βιωσιμότητα του προγράμματος. Σε αυτή την επιλογή είναι καθοριστικός ο ρόλος του ασφαλιστικού συμβούλου.

Ένα πολύ σημαντικό κριτήριο στην ιδιωτική σύνταξη είναι η επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας που θα παρέχει το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Σήμερα ένα μεγάλο πλήθος ασφαλιστικών εταιρειών παρέχουν συνταξιοδοτικά προγράμματα και οι οποίες μέχρι πρότινος είχαν επικεντρωθεί αποκλειστικά σε άλλους κλάδους, όπως ο κλάδος ασφάλισης αυτοκινήτου. Επειδή όμως η ιδιωτική σύνταξη διαφέρει σημαντικά από την κλασσική ασφάλιση αυτοκινήτου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας. Καταρχάς θα πρέπει να επιλεγεί μία αξιόπιστη και φερέγγυα εταιρεία με ισχυρά οικονομικά στοιχεία, η οποία μπορεί να διασφαλίσει τη μακροχρόνια δέσμευση της στους ασφαλισμένους. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει σημαντικό μερίδιο αγοράς και τεχνογνωσία στον κλάδο της σύνταξης προκειμένου να μπορούν να απολαμβάνουν οι ασφαλισμένοι τα οφέλη από το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που θα συνάψουν με αυτήν.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος διαφέρουν ανάλογα τις ανάγκες και τις δυνατότητες του εκάστοτε ενδιαφερομένου. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η διάρκεια του προγράμματος που μπορεί να επιλέξει ο ενδιαφερόμενος και η οποία ουσιαστικά διαμορφώνεται ανάλογα την ηλικία έναρξης και την εκτιμώμενη ηλικία συνταξιοδότησης. Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη διάρκεια είναι 15 έτη. Η μέγιστη διάρκεια δεν μπορεί να ξεπερνά τα 75 έτη ως άθροισμα της ηλικίας του ασφαλισμένου στην έναρξη της ασφάλισης και της διάρκειας του συνταξιοδοτικού προγράμματος. Κατά δεύτερον το ύψος των ασφαλίστρων συνταξιοδότησης που δύναται να καταβάλλει το οποίο καθορίζεται κυρίως από το καθαρό εισόδημα που διαθέτει. Το ύψος αυτό μπορεί να είναι είτε σταθερό καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος είτε ετησίως αυξανόμενο κατά 3%. Η καταβολή των ασφαλίστρων συνταξιοδότησης μπορεί να γίνεται ανάλογα τη συχνότητα που εξυπηρετεί τον ενδιαφερόμενο: μηνιαίως, τριμηνιαίως, εξαμηνιαίως ή εφάπαξ. Ένας ενδιαφερόμενος μπορεί να επιθυμεί να αξιοποιήσει κεφάλαια που έχει ήδη στην κατοχή του είτε επανεπενδύοντας τα χωρίς ρίσκο με εγγυημένη απόδοση είτε διαμορφώνοντας ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Ή ακόμα να ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει τις σπουδές και το μέλλον του παιδιού του διαμορφώνοντας ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα.

Για όλα τα παραπάνω, αλλά και για τη μετέπειτα εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, είναι καθοριστικός ο ρόλος του ασφαλιστικού συμβούλου. Πρόκειται για τον άνθρωπο που θα αξιολογήσει και θα αναλύσει τα δεδομένα, θα συντάξει μελέτη, θα παρουσιάσει και θα συμβουλεύσει μέσα από τις γνώσεις και την εμπειρία του τους ενδιαφερόμενους για το σωστό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Αρχικά η ανάλυση αναγκών των ενδιαφερομένων που γίνεται από έναν καταρτισμένο επαγγελματία του χώρου και στη συνέχεια η σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται, συνδράμουν προκειμένου να καταλήξουν από κοινού στο σωστό πρόγραμμα.

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω είναι βέβαιο ότι θα αποφέρει άριστο αποτέλεσμα στην επιλογή ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος που θα είναι κατάλληλο, επωφελές και βιώσιμο για τους ασφαλισμένους.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Συντάξεων

Γιάννης Εμμανουήλ

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Συμβόλαιο που έγινε μέσα στο 2019 θα αποφέρει σε πελάτη 35.000€ με τεχνικό επιτόκιο 2,5%