Αυτασφάλιση

Δωρεάν προσφορά ιδιωτικής σύνταξης

Συμπληρώστε πόση σύνταξη θέλετε και σε πόσα χρόνια για να σας απαντήσουμε άμεσα με το ποσό που πρέπει να καταβάλετε ανά μήνα ή έτος

Πατώντας το κουμπί υπολογισμός αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη πολιτική απορρήτου
Αυτασφάλιση
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Μερικά από τα προβλήματα της εποχής μας που αντιμετωπίζει σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού είναι η ανεργία, τα μειωμένα χρόνια εργασίας και η μαύρη εργασία. Αυτά οδηγούν σε μειωμένα συντάξιμα έτη που σημαίνουν μηδαμινή σύνταξη. Οι προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και ο υπολογισμός της σύνταξης βάσει του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, έρχονται να επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο τα παραπάνω προβλήματα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ανασφάλειας καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ η ιδιωτική πρωτοβουλία, η αυτασφάλιση. Τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας μίας αυτόνομης και ανεξάρτητης σύνταξης χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς. Σχεδιάζονται με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά και κριτήρια του καθενός. Σε αντίθεση με το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που λειτουργεί αναδιανεμητικά, η ιδιωτική σύνταξη λειτουργεί κεφαλαιοποιητικά. Με αυτό τον τρόπο μπορεί κάποιος να διαμορφώσει τη σύνταξη που επιθυμεί με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες και δυνατότητες, χωρίς να επηρεάζεται από τον εργατικό βίο που είχε στο παρελθόν και πολύ περισσότερο από το εκάστοτε ασφαλιστικό σύστημα που συνεχώς επιδεινώνεται.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού προγράμματος είναι τα σταθερά ασφάλιστρα σύνταξης που καταβάλλονται ετησίως και για χρονική διάρκεια που έχει ορίσει εξαρχής ο ασφαλισμένος. Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα καταβολής ασφαλίστρων τα οποία είναι ετησίως αυξανόμενα 3%. Τα ελάχιστα ασφάλιστρα σύνταξης είναι 60 ευρώ/μήνα και η ελάχιστη διάρκεια είναι 15 έτη. Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα είναι εγγυημένο και παρέχει τη δυνατότητα επιλογής στον ασφαλισμένο αν θα λάβει το κεφάλαιο που θα έχει διαμορφωθεί στη λήξη είτε εφάπαξ είτε τμηματικά με τη μορφή μηνιαίας σύνταξης. Επιπρόσθετα διαθέτει εγγυημένο και σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του.

Τα οφέλη της ιδιωτικής σύνταξης είναι πολλαπλά. Καταρχάς όπως προαναφέρθηκε, είναι εξατομικευμένη και διαμορφωμένη με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του ασφαλισμένου. Δεν συνδέεται με βάση τα χρόνια ασφάλισης, τις αναγνωρισμένες ώρες εργασίας και τα συντάξιμα έτη που έχουν διαμορφωθεί. Έτσι, δημιουργείται εγγυημένο κεφάλαιο ή εγγυημένη σύνταξη για τις ανάγκες του μέλλοντος. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ασφαλισμένοι δεν έχουν την αγωνία για τα ασφάλιστρα σύνταξης που καταβάλλουν και ταυτόχρονα απολαμβάνουν ένα σημαντικό κέρδος με το εγγυημένο επιτόκιο που είναι εξασφαλισμένο. Επιπλέον, η ιδιωτική σύνταξη δεν υπόκειται σε φορολόγηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ είναι διασφαλισμένη με βάση τις προβλέψεις του εγγυητικού κεφαλαίου ζωής.

Αναντίρρητα, τα προβλήματα που έχουν κάνει την εμφάνιση τους στο δημογραφικό και κατ’επέκταση στον εργασιακό χάρτη, έχουν οδηγήσει το ασφαλιστικό σύστημα σε νέα δεδομένα με αποτέλεσμα να είναι επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης και εφαρμογής νέων και αποδοτικών λύσεων. Η ιδιωτική σύνταξη μπορεί να δώσει λύση σε αυτά τα σημαντικά και καθοριστικά για το μέλλον προβλήματα με τα οποία κυρίως η κατηγορία των ανασφάλιστων θα βρεθεί αντιμέτωπη αναπόφευκτα.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest
Αυτασφάλιση
Αναπαραγωγή Βίντεο
Αυτασφάλιση
Αναπαραγωγή Βίντεο

Γιάννης Εμμανουήλ

Co-Founder syntaxeis.com

Ζούμε σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διακρίνεται από συνεχείς αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικές δομές και συνθήκες, καθώς και νέα δεδομένα στον κλάδο – δημόσιας και ιδιωτικής – ασφάλισης. Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

  • Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.
  • Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Με υπευθυνότητα και διαχρονικότητα υπηρετώ καθημερινά αυτή τη φιλοσοφία, έχοντας σαν στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους και καλλιεργώντας μακροχρόνιες ανθρωποκεντρικές σχέσεις.

Στις 11/11 ο Στ. Κ. από τα Δωδεκάνησα έκανε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα με 1.200 ευρώ το χρόνο για 33 έτη